basket

| PL EN RU Unia Europejska

PROJEKT UE


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Dotacja na Kapitał Obrotowy.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19/
Planowanym efektem otrzymanego wsparcia jest utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w okresie 3 miesięcy.
Wartość projektu 277.211,31 zł.
Wkład Funduszy Europejskich 277.211,31 zł.