Darmowa dostawa i 3 tygodnie na zwrot      |      Zamówienia telefoniczne +48 880 388 380     |     Obsługa zamówień +48 506 304 407
PL EN RU

PROJEKT GO TO BRAND

HEXELINE Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3.3 Go to Brand pn.: „Internacjonalizacja marki Hexeline poprzez udział w realizacji Programu promocji branży mody polskiej”.

Firma poprzez udział w imprezach targowo-konferencyjnych, organizację misji gospodarczych, dodatkowe działania promocyjne i usługę doradczą dot. umiędzynarodowienia wypromuje swoje produkty, które staną się zauważalne dla zagranicznych kontrahentów. Efektami projektu będą: 10 kontraktów handlowych zagranicznych i przychody ze sprzedaży produktów na eksport i jednocześnie przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu na poziomie 640 tys. zł. Osiągnięte rezultaty poprawią pozycję konkurencyjną firmy i umożliwią jej ekspansję eksportową.

Wartość projektu: 313 700.00 PLN Dofinansowanie: 188 220.00 PLN

PROJEKT GO TO BRAND